TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİGA YARIMADASI’NDA EOSEN-OLİGOSEN VOLKANİZMASINDAKİ BAZİK KAYALARIN PETROJENEZİ VE JEOKRONOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biga Yarımadası, bazik volkanitler, jeokronoloji, jeokimya Biga Peninsula, basic volcanics, geochronology, geochemistry

Yazarlar
Oya Erenoğlu
Mustafa Bozcu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası