TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALMUS VOLKANİKLERİNİN (KD, TÜRKİYE) JEOLOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Almus, bazik volkanizma, volkano-sedimanter kayalar, çarpışma sonrası volkanizma Almus, basic volcanism, flow breccia, post-collisional volcanism.

Yazarlar
Gonenç Goçmengil gocmengil@itu.edu.tr Zekiye Karacık zkaracik@itu.edu.tr
Ş.can Genç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası