TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KB TÜRKİYE ALKALİ VOLKANİK ALANINDA MANTO KSENOLİTLERİNİN Os İZOTOP VE YÜKSEKÇE SİDEROFİL ELEMENT JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Manto ksenolitleri, Re – Os izotopları, Yüksekçe siderofil elementler Mantle xenoliths, Re – Os isotopes, highly siderophile elements

Yazarlar
Fatma Şişman Tükel
Ercan Aldanmaz ercan.aldanmaz@kocaeli.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası