TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YEMEN’DEKİ BİLİMSEL BULUŞLARIN ÇEVRESEL, JEO-TURİZM VE YEREL TOPLUMDAKİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADAKİ ROLÜ (ARHAB BÖLGESİNDEKİ BİLİMSEL BULUŞLAR)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Dinazor, Arhab, çevre, turizm, keşif Dinosaur, Arhab, environment, tourism, discovery

Yazar
Mohammed Ahssan Alhifi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası