TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNDOĞDU (BABADAĞ-DENİZLİ) HEYELAN ALANININ JEOPARK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Babadağ, jeopark, uzun süreli heyelan, yapısal hasarlar Babadağ, geopark, creep type land slide, structural damages

Yazarlar
Halil Kumsar kumsarh@gmail.com
Omer Aydan
Reşat Ulusay resat@hacettepe.edu.tr Pınar Oztürk pinarjeoloji70@gmail.com Feyzullah Bozlak serseri_f.bozlak@hotmail.com Neşe Orhan neseorhon1@gmail.com Irem Ganız
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası