TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EAGLEFORD ŞEYLİNİN ANİZOTROPİK ELASTİK VE POROVİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİNİN SONDAJ ÇAMURU VE ÇATLATMA SIVILARINA KARŞI DUYARLILIĞI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eagle Ford, Şeyl, Ankonvansiyonel, Poroviskoelastisite, Anizotropi, Mineraloji Eagle Ford, Shale, Unconventional, Poroviscoelasticity, Anisotropy, Mineralogy

Yazar
Sezer Sevinç ssevinc@tp.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası