TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASININ ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeotermal güç santrali, kabuklaşma, korozyon, sürdürülebilirlik, jeokimya Geothermal power plant, chemical conditioning, sustainability, geochemistry

Yazarlar
Füsun Tut Haklıdır
Raziye Şengün raziyesengun@gmail.com Ayşe Uzun aysheuzun@gmail.com
Sanem Kılınçarslan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası