TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOTERMAL SONDAJ ÇALIŞMALARINDA ÇAMUR SİRKÜLASYON DEBİSİNİN ÇAMUR ÇIKIŞ SICAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HATAY ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sondaj, çamur, sirkülasyon, debi, sıcaklık Drilling, mud, circulation, flow rate, temperature

Yazarlar
Aydın Çiçek
Süleyman Goktürk Yıldız
Güvenç Demirkıran guvenc.demirkiran@mta.gov.tr
Orhan Kılınç
Rıfat Cihan Sevim rifatcihansevim@gmail.com Ahmet Utar autar@mynet.com Adnan Güven adnan2050@yahoo.com Sebahattin Şahan sebos_56@hotmail.com Sinan Sarp sinanmta@gmail.com Sultan Yavuz sultanyavuz@mta.gov.tr Omer Kesgin kesgin2012@hotmail.com
Hüseyin Kar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası