TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İÇMESUYU HAVZALARINDA KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ SORUNU: SKKY YAKLAŞIMININ HİDROLOJİK SÜREÇLER AÇISINDAN İRDELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler SKKY, yüzeysuyu, akış, kirletici taşınım, koruma alanı PCR, surface water, flow, pollutant contamination, protection area

Yazar
Otgonbayar Namkhai
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası