TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ARAÇ HAVZASINDA FİZİKSEL BÜTÜNLEŞİK HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Araç Havzası, bütünleşik hidrolojik model, hidroloji, MIKE-SHE Araç Basin, hydrology, integrated hydrologic modeling, MIKE-SHE

Yazarlar
Yağmur Derin
Koray K. Yılmaz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası