TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

POMPAJ VE YÜKSELİM TEST VERİLERİNDEN KÜTAHYA OVASI AKİFERİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Transmisivite, hidrolik eletkenlik, pompalama, yükselim, Kütahya ovası akiferleri Transmisivity, hydraulic conductivity, pumping, Recovery, Kütahya plain akifers

Yazarlar
Berihu Abadi Berhe
Mehmet Çelik mehmetcelik@ankara.edu.tr
Uğur Erdem Dokuz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası