TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BEYŞEHİR GÖLÜ HİDROKLİMATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KÜÇÜK BUZUL ÇAĞI DÖNEMİNE AİT DENDROKRONOLOJİ VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Beyşehir Gölü, hidroklimatoloji, dendrokronoloji, Küçük Buzul Çağı Orta-Batı Anadolu Lake Beyşehir, hydro climatology, dendrochronology, Little Ice Age

Yazarlar
Esra Gürbüz Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr
Klaus Arpe
Suzanne A. Leroy
Tahsin Onur Yücel tahsinonuryucel@gmail.com
Zeynep Ataselim
Koray Koç koraykoc@akdeniz.edu.tr Ozgür Yedek ozguryedek@hotmail.com
Alper Gürbüz
Ozden Ileri ozden.ileri@mta.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası