TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAPADOKYA BÖLGESİNDE GÖMÜLMÜŞ PALEOPERİBACALARI, ÜRGÜP: BÖLGENİN KUVATERNER FLÜVYAL EVRİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleo-peribacaları, Kapadokya, Flüvyal evrim, Zelve ignimbriti, Ürgüp Paleo-fairy chimneys, Cappadocia, Fluvial evolution, Zelve ignimbrite, Ürgüp

Yazarlar
Uğur Doğan
Mustafa Karabıyıkoğlu
Serdar Yeşilyurt
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası