TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASININ JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Beyşehir Gölü, Neojen, Kuvaterner, tektonik, jeomorfoloji, graben Lake Beyşehir, Neogene, Quaternary, tectonics, geomorphology, graben

Yazarlar
Alper Gürbüz
Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr Yaşar Suludere ysuludere@yahoo.com
Yavuz Hakyemez
Zeynep Ataselim
Suzanne A. Leroye
Esra Gürbüz Koray Koç koraykoc@akdeniz.edu.tr Ozgür Yedek ozguryedek@hotmail.com Tahsin Onur Yücel tahsinonuryucel@gmail.com
Sonay Boyraz-Aslan
Klaus Arpe
Ozden Ileri ozden.ileri@mta.gov.tr
Salim Oncel
Mümtaz Kibar kibar@agri.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası