TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÜLKEMİZ SIĞ GÖLLERİNDE GEÇMİŞ FOSFOR DEĞİŞİMİNİN DİATOM SUB-FOSİLLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleoekoloji, diatom, kalibrasyon seti, iletkenlik Paleoecology, diatom, calibration set, conductivity

Yazarlar
Gizem Bezirci
Ayşe Idil Çakıroğlu
Eti Ester Levi
Gürçay Kıvanç Akyıldız
Helen Bennion
Meryem Beklioğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası