TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÜLKEMİZ SIĞ GÖLLERİNİN EKOLOJİ YAPILARINDA İKLİM VE ÖTROFİKASYON ETKİLERİ: ZAMAN YERİNE MEKAN YAKLAŞIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Rakım, ötrofikasyon, arazi kullanımı, enlem, tuzluluk, küçük balık Altitude, eutrophication, land use, latitude, salinity, small fish

Yazarlar
Meryem Beklioğlu
Ayşe Idil Çakıroğlu
Ülkü Nihan Tavşanoğlu
Eti Ester Levi
Arda Ozen
Tuba Bucak
Korhan Ozkan
Gizem Bezirci
Didem Oğuzkurt
Sandra Brucet Balaman
Erik Jeppesen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası