TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOLOJİ EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR MODELLEME

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeoloji, eğitim modellemesi Geology, education modeling

Yazarlar
Sümeyra Esin sumeyraesinn@gmail.com Sesil Karatekin Ssl_65@hotmail.com Türker Yakupoğlu turkery@yyu.edu.tr Sefer Orçen orcensefer@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası