TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PETROL VE GAZ YATAKLARININ ARANMASINDA JEOKIMYASAL-PLANA ALMANIN PERSPEKTİFLİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler anomali 1, jeokimya 2, hidrokarbon gazları 3, gaz planaalma 4, sismik istihbarat 5 Geochemistry 1, hydrocarbon gas 2, anomaly 3, planning 4, seismic investigation 5

Yazar
Pervana Mammadova
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası