TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BEYPAZARI HAVZASINDA ALT VE ÜST KÖMÜR DAMARLARINDA MİKRON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ MİNERALLERİN SEM-EDX YARDIMIYLA TANIMLANMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kömür, mineral, analsim, klinoptilolit, Beypazarı, Ankara Coal, mineral, analcime, clinoptilolite, Beypazarı, Ankara

Yazarlar
Ali Ihsan Karayiğit aik@hacettepe.edu.tr Hülya Inaner hulya.inaner@deu.edu.tr
Kimon Christanis
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası