TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SAROZ KÖRFEZİ’NİN (KUZEY EGE DENİZİ) OŞİNOGRAFİSİ VE GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Saroz Körfezi, çökel dağılımı, batimetri, sualtı morfolojisi Saroz Gulf, sediment distrubition, bathymetry, underwater morphology

Yazarlar
Mustafa Eryılmaz meryilmaz@mersin.edu.tr Fulya Yücesoy Eryılmaz fyucesoy@mersin.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası