TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEY HAZAR HAVZASININ BATI KESİMİNİN ÇÖKELME ORTAMLARI VE PETROL VE DOĞAL GAZ İÇERİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Güney Hazar havzası, çökelme ortamı, Pliyosen, petrol ve gaz, Abşeron ve Kura fasiyesi South Caspian basin, depositional environment, Pliocene, oil and gas, Absheron and Kura facies

Yazar
Gasham Zeynalov
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası