TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYBATI HAZAR DENİZİ GUİLAN VİLAYETİ KIYILARINDA ÇÖKELME HIZI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hazar Denizi, Sedimantasyon hızı, 210Pb, 137Cs, Guilan Caspian Sea, Sedimentation rate, 210Pb, 137Cs, Guilan

Yazarlar
Mohammad Nemati Varnosfaderany
Alireza Riyahi Bakhtiari
Zhaoyan Gu
Guoqiang Chu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası