TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİR KÖRFEZİ YÜZEY VE KAROT ÖRNEKLERİNDE GÖZLEMLENEN ANTROPOJENIK AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

Bildiri Türü

Yazarlar
Müge Atalar mgtlr@hotmail.com
Ozde Bakak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası