TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANTALYA KÖRFEZİ (GÜNEY TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ) KITASAL YAMACI GEÇ KUVATERNER KAROT SEDİMENTLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Antalya Körfezi, Güney Türkiye, Geç Kuvaterner, Sediment, Jeokimya Antalya Gulf, S-Turkey, Late Quaternary, Sediment, Geochemistry

Yazarlar
Mustafa Ergin mergin@ankara.edu.tr Handan Günel handangunel@hotmail.com Şeref Keskin serefkeskin@duzce.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası