TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GELİBOLU YARIMADASI, SAROS KÖRFEZİ VE ÇANAKKALE BOĞAZI CİVARINDA BAZI AĞIR METALLERİN SEDİMENTTEKİ DÜZEYLERİNİN KİRLİLİK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ağır Metal, Çanakkale Boğazı, Gelibolu Yarımadası, Kirlilik, Saros Körfezi, Sediment Heavy Metal, Çanakkale Strait, Gelibolu Peninsula, Contamination, Saros Gulf, Sediment

Yazarlar
Serkan Ozden
Sezginer Tuncer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası