TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇİFTLİKDERE (ÇANAKKALE) MANYETİT OCAĞI ÇEVRESİNDEKİ KAYAÇLARIN ASİT ÜRETME POTANSİYELİ VE ÇEVREYE ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Asit maden drenajı, manyetit ocağı, net asit üretme testi, su kaynakları Acid mine drainage, magnetite quarry, net acid generation test, water sources

Yazarlar
Deniz Şanlıyüksel Yücel
Hasan Goksel Ozdilek
Fırat Şengün firatsengun@comu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası