TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BURDUR-AĞLASUN HAVZASI YERALTISU KALİTESİNİ KORUMA ÖNLEMLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ağlasun Havzası, Hidrojeoloji, İçme Suyu, Hassasiyet Haritası, Koruma Kuşakları Ağlasun Basin, Hydrogeology, Drinking Water, Sensitivity Map, Protection Zones

Yazarlar
Meral Erdoğan
Remzi Karagüzel karaguzel@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası