TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEDİZ HAVZASINDA YERALTISUYU ÜZERİNDEKİ ÇEVRESEL BASKI UNSURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Gediz havzası, yeraltı suyu baskı unsurları, doğal ve antropojenik etkiler Gediz Basin, groundwater stress indicators, natural and anthropogenic effects

Yazarlar
Celalettin Şimşek celalettin@deu.edu.tr Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
Orhan Gundüz
Alper Elçi
Alim Murathan alim.murathan66@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası