TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

RADYOAKTİF İÇERİKLİ ATIKLARIN YERALTISUYU KAYNAKLARINA ETKİSİ: İZMİR ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Arsenik, kurşun, toksik atıklar, radyoaktivite Arsenic, lead, toxic waste, radioactivity

Yazar
Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası