TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇANKIRI – ÇORUM HAVZASININ TEKTONİK MODELLEMESİNE JEOFİZİKSEL BİR BAKIŞ: ELDİVAN ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çankırı – Çorum havzası, havza modelleme, DA Rezistivite, Eldivan Ofiyolitleri, Neo-Tetis Cankiri - Corum basin, basin modeling, DC resistivity, Eldivan Ophiolite, Neo- Tethys

Yazarlar
Halil Bolük halilboluk@gmail.com Mehmet Erkan Karaman m.erkankaraman@hotmail.com
Ergun Türker
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası