TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DİYARBAKIR VE ERGANİ ARASINDAKİ ALANIN TERSİYER VE KUVATERNER STRATİGRAFİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Diyarbakır, Ergani, Arap levhası, Tersiyer, Karacadağ Diyarbakır, Ergani, Arabian Plate, Tertiary, Karacadağ

Yazarlar
Ali Ekber Akçay ekber@mta.gov.tr
Selami Bağırsakçi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası