TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HATAY-AMANOS-KİLİS-KAHRAMANMARAŞ YÖRELERİNDE KRETASE YAŞLI OTOKTON BİRİMLERİN LİTOSTRATİGRAFİSİ VE FASİYES ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mardin Grubu, Karbonat çökel evreleri Mardin Group, Carbonate deposition cycles

Yazarlar
Mehmet Ali Gül gulmehmetali@yahoo.com Mustafa Erenler mustafaerenler49@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası