TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MESOZOYİK YAŞLI OTOKTON BİRİMLERİNİN LİTOSTRATİGRAFİSİ, SEDİMANTOLOJİSİ VE PALEOCOĞRAFİK YAYILIMLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çığlı, Cudi, Mardin, Adıyaman, Şırnak Southeast Anatolian Region, Çığlı, Cudi, Mardin, Adıyaman, Şırnak

Yazar
Erhan Yılmaz erhanyilmaz3041@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası