TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI ANADOLU NEOJEN HAVZALARININ STRATİGRAFİSİ: EGE’NİN TEKTONİK EVRİMİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Anadolu; KD-GB uzanımlı havzalar; Menderes Çekirdek Kompleksi; İzmir-Balıkesir Transfer Zonu, genişlemeli tektonik Keywords: western Anatolia; NE–SW-trending basins; Menderes Core Complex; İzmir Balıkesir Transfer Zone, supra-detachment basins; extensional tectonics

Yazarlar
E.y. Ersoy
C. Helvacı
I. Çemen
M.s. Kayseri-Ozer
Z. Billor
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası