TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇAĞLAYAN GRUBU’NA AİT PALEOAKINTI KAYITLARI VE U-Pb KIRINTI ZİRKON YAŞLARI ORTA PONTİDLER, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çağlayan Grubu, Erken Kretase, Kaynak alan, Kırıntı zirkon yaşları. Paleoakıntı Çağlayan Group, Detrital zircon ages, Early Cretaceous, Provenance, Paleocurrent

Yazarlar
Remziye Akdoğan remziyeak@gmail.com Aral Okay okay@itu.edu.tr
Gürsel Sunal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası