TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA PONTİDLERİN JEOLOJİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Pontidler, Alt Kretase, jeokronoloji, metamorfizma Central Pontides, Lower Cretaceous, geochronology, metamorphism

Yazarlar
Aral Okay okay@itu.edu.tr
Gürsel Sunal
Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com Demir Altıner
Andrew R.c. Clarckd
Sarah Sherlock
Mesut Aygül
Remziye Akdoğan remziyeak@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası