TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU PONTİDLER’DE BAZİK GEÇ JURA VOLKANİZMASI, KD TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Üst Jura bazaltı, Sr-Nd-Pb izotop jeokimyası, Tectonic setting, Doğu Pontidler, Upper Jurassic basalt, Sr-Nd-Pb isotope geochemistry, Tectonic setting, Eastern Pontides

Yazarlar
Abdurrahman Dokuz dokuzabdurrahman@gmail.com Ibrahim Uysal uysal.ibrahim@gmail.com
Mehmet Turan
Wolfgang Siebel
Raif Kandemir raifkandemir@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası