TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Ankara Mélange, Limestone Block Mélange, Ophiolites, Turkey

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, Yay Magmatizması, Neotetis, Doğu Karadeniz havzası, çarpışma, Eastern Pontides, Arc magmatism, Neo-Tethys, Eastern Blacksea basin, collision

Yazarlar
Ozgür Kandemir kandemirozgur@hotmail.com Fatih Kanar fatihkanar@mta.gov.tr Şükrü Pehlivan sukrupehlivan@gmail.com Turgut Tok turgut.61@hotmail.com Mehmet Çobankaya mehmet_cobankaya@hotmail.com
Kenan Akbayram
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası