TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEY MENDERES MASİFİ’NDEKİ TRİYAS YAŞLI (?) KARFOLİTLİ METAÇAKILTAŞLARININ KIRINTILI ZİRKON YAŞLARI VE KÖKENİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler güney Menderes Masifi, Kiklatlar, metaçakıltaşları, kırıntılı zirkon, U-Pb-Hf izotopları, Lazer Aşındırmalı-Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometre (LAICPMS) yöntemi

Yazarlar
Zehra Deveci
Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr
Axel Gerdesb
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası