TMMOB Odalar 27 Ocak 2020, Pazartesi

SUNUŞ

Çevre Jeolojisinin İçeriği, Amacı ve Hedefleri

 

  1. Planlama ve karar verme sürecinde doğa kaynaklı afetlere dair risklerin yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
  2. Çevre Jeolojisi`nin büyük mühendislik yapılarının (kentleşme, baraj-HES, tünel, köprü, deniz-hava limanları, termik santraller, nükleer santrallere vd.) çeşitli evrelerinde ortaya çıkan sorunlara yaklaşımı ve çözüm önerileri
  3. Atık yönetiminde ve deponi alanlarının (katı, sıvı ve gaz atıkları için) yer seçimi ve yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
  4. Çevre Jeolojisinin madencilik faaliyetlerinin çeşitli evrelerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
  5. Çevre Jeolojisinin koruyucu halk sağlığındaki yeri, önemi ve yaşanmakta olan sorunlar.

SONUÇ BİLDİRGESİ
Çevre Jeolojisinin içeriğini ve çevre jeolojisinin çevrenin korunmasına katkısını tanımlayan; gelecekte daha ayrıntılı olarak ele alınacak konuları belirleyen ve bundan sonra yapılacak çalışmaların önünü açan, Oda` nın çevre mevzuatında yararlanabileceği bir kaynak oluşturan bilgilerin ortaya konulması.