17 Temmuz 2018, Salı

Jeoloji biliminin gelişmesine, mesleğin bilimsel ve pratik etkinliğine katkı veren araştırma ve makale sahibi Oda üyelerinin belirlenmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda verilecektir.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 10.03.2016
Güncellenme Zamanı: 23.03.2016 11:45:49

Jeoloji biliminin gelişmesine, mesleğin bilimsel ve pratik etkinliğine katkı veren ‘Jeoloji Bilim, Araştırma ve Makale` sahibi Oda üyelerinin belirlenmesi ve ödüllendirilmesi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Yönetmeliği` kapsamında, 2016 yılı için başvurulan veya önerilen aday ve makaleler arasında yapılan değerlendirme sonucunda ödüle değer bulunan kişi ve makalelere her yıl Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Türkiye Jeoloji Kurultayı`nda verilmektedir.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Bilim Ödülü ile Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim dallarını içeren Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri için yapılan başvurular, ilgili yönetmeliğe uygun olarak görevlendirilen Seçici Kurul tarafından değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeler, ilgili yönetmelikte açık bir şekilde ifade edilen ölçütlere göre yapılmış; aday kişi veya araştırma/makalelerin, jeoloji bilimine ve mühendisliğine yeni bir katkısının bulunması; jeoloji bilimi ve mühendisliği alanında bilimsel ve teknik yöntemlerle yapılmış özgün sonuçları olan veya mevcutlara katkı sağlaması ve/veya jeoloji biliminin ve mühendisliğinin herhangi bir konusunda daha önce yapılmış çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla derlemesi ve yeni araştırmalar için ufuk açıcı olması gibi nitelikleri açısından derinlemesine ve verilen emekler hafife alınmadan ve azımsanmadan titiz bir şekilde irdelenmiştir.
Odamıza iletilen adaylar arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda,
1-Genel Jeoloji Anabilim Dalı`nda
Yazarlar Murat Gül, Kemal Gürbüz, Bryan T. Cronin (2015)  tarafından Journal of Asian Earth Sicences dergisinde yayınlanan "Irregular plate boundary controls on Foreland Basin sedimentation (Miocene, Kahramanmaraş Foreland Basin, SE Turkey)" başlıklı makale ile yazar Ökmen Sümer (2015) tarafından Geodinamica Acta dergisinde yayınlanan  "Evidence for the reactivation of a pre-existing zone of weakness and its contributions to the evolution of the Küçük Menderes Graben: a study on the Ephesus Fault, Western Anatolia, Turkey"  başlıklı makalesi ile genel jeoloji anabilim dalında iki aday,
2-Mineraloji – Petrografi Anabilim Dalı`nda
Yazar O. Ersin Koralay (2015) tarafından Geodinamica Acta 2015 dergisinde yayınlanan  " Late Neoproterozoic granulite facies metamorphism in the Menderes Massif, Western Anatolia/Turkey: implication for the assembly of Gondwana" başlıklı makale ile,
3-Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı`nda
Yazarlar Selahattin Kadir, M. Selman Aydoğan, Ömer Elitok,  Cahit Helvacı (2015) tarafından Clays and Clay Minerals dergisinde yayınlanan "Composition and genesis of the Nickel-Chrome-bearing nontronite and montmorillonite in lateritized ultramafic rocks in the Muratdağı Region (Uşak, Western Anatolia), Turkey" başlıklı makale ile yazarlar Selami Toprak, Emine Cicioğlu Sütçü, İlker Şengüler (2015) tarafından International Journal of Coal Geology dergisinde yayınlanan "A fault controlled, newly discovered Eskişehir Alpu coal basin in Turkey, its petrographical properties and depositional environment" başlıklı makale ile maden yatakları- jeokimya anabilim dalında iki aday,
4-Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı`nda
Yazarlar Levent Selçuk ve Kamil Kayabalı (2015) tarafından Engineering Geology dergisinde yayınlanmış olan "Evaluation of the unconfined compressive strength of rocks using nail guns" başlıklı makale ve yazarlar Ömer Ündül, Florian Amann, Namık Aysal, Micheal L. Plötze (2015) tarafından Engineering Geology dergisinde yayınlanan  "Micro-textural effects on crack initiation and crack propagation of andesitic rocks" başlıklı makaleleri ile uygulama jeoloji anabilim dalında iki aday,
TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale Ödülüne uygun görülmüşlerdir. Değerli meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Saygılarımızla
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı: 1132