20 Ekim 2018, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 28.12.2017
Güncellenme Zamanı: 28.12.2017 12:13:08

486 sıra No`lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete`de yayımlandı. Buna göre, Maliye Bakanlığı tarafından serbest meslek faaliyeti icra eden Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı meslektaşlarımıza 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda Defter-Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu getirildi.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan serbest meslek faaliyeti icra eden meslektaşlarımızın, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık 2017) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

31 Aralık 2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular, 31 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

486 sıra No`lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171217-15.htm


Okunma Sayısı: 159