TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Fotojeoloji

Atilla Sesoren ANKARA
Fiyatı
60
Giriş

Bu kitap fotojeoloji konusunda; ögrencilere, fotojeoloji ile tanismis olan yerbilimcilerine, mühen-dislere, plancilara ön bilgiler vermek üzere, uzun yil-larin tecrübeleri süzgeçten geçirilerek hazirlanmistir. Kitapta, fotojeoloji hakkinda temel bilgiler verilmeye çalisilmis, mümkün oldugu kadar lüzumsuz ayrinti-lardan kaçinilmistir. Fotojeoloji çok genis anlamda “hava fotograflari üze-rinden jeolojik çalismalar yapma” anlamina gelir. Bazi jeolojik yapilarin kendine özgü özellikleri açiklikla fotograflanmis olabilir ve bunlar fotograflarin üzerinde görüldügünde dogrudan taninabilirler. Suanda jeolojik çalismalar yalniz hava fotograflari ile sinirli kalmayip uzaydan elde edilen verilerle de ya-pilmaktadir. Özellikle son zamanlarda, fotojeolojik etütlerden önce, uzay verileri ile ön çalismalarin ya-pilmasi bir kural haline gelmistir. Kitabin arkasinda yer alan stereogramlar, yorumlama-lar ve açiklamalari, su anda aramizda bulunmayan, yakin dostum, hava fotograflari interpretasyonunu en iyi sekilde temsil edenlerden biri olan, ITC profesörle-rinden J.K.M. Mekel’in izniyle konulmustur. Fotojeoloji muhakkak ki bu kadar basit degildir. Ön bilgiler alinmis olsa dahi, fotograflardan jeolojik bil-gilerin çikarilmasi özel bir yetenek, jeoloji bilgisi ve tecrübe ister. Kalkinmis ülkelerde ve birçok kalkin-makta olan ülkelerde fotojeolojinin ehemmiyeti seneler önce anlasilmis, bu egitimi veren okullar ve enstitüler açilmistir. Ülkemizde ise fotojeoloji ögretimi az sayidaki üniversite tarafindan kisa bir egitim olarak ele alinmaktadir. En büyük güçlük, bu konuda yazilmis yeterli ögretici kitaplarin olmayisidir. Memleketimizde de bu tip egitim müesseselerinin açilmasi, hiç süphe yok ki kalkinmamizda önemli bir yer tutan projelerin, az insan gücü ve en az harcama-larla çok kisa bir zaman içerisinde hazirlanmasina ön ayak olarak büyük katkilarda bulunabilir.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası