TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Mikrofosiller Kitabı

Prof. Dr. Muhittin Gormüş GENEL MERKEZ 2022 Oda Yayını
Fiyatı
190
Giriş

Son yıllarda tür kavramının ve türlerin stratigrafik yayılımlarının daha iyi anlaşılması, bütün mikrofosil kayıtlarındaki ilerlemeler ve sınıflama ile ilgili moleküler tekniklerdeki gelişmeler, mikrofosil uygulamaları ve sınıflamalarında temel değişimlere neden olmuştur. Bütün ana mikrofosil grupları için temel kitaplardan biri olarak kabul edilen Mikrofosiller kitabının bu baskısında mikroofosillerin toksinomisi, filojenezi, ekolojisi ve paleoekolojisi ele alınmış, bunlara ait uygulamaları bir bütün olarak ortaya koyabilmek amacıyla belirtilen önemli gelişmeler dikkate alınarak düzenlenmiş ve baskıya hazırlanmıştır.

Mikrofosiller mikropaleontoloji ile ilgilenen lisans ve lisansüstü öğrenciler için temel bir referans ve eğitim kaynağı olacağına inanıyoruz.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası