TMMOB Odalar 03 Haziran 2020, Çarşamba

EDİTÖR
Tamer TOPAL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800, ANKARA
Tel: 0 312 210 26 90
Faks: 0 312 210 57 50
E-Posta: topal@metu.edu.tr

TEKNİK EDİTÖR
Müge AKIN
Abdullah Gül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Kayseri

YAYIN KURULU

Doç. Dr. Mutluhan AKIN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Erhan ALTUNEL
(Osman Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar BAYARI
(Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki ÇAMUR
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan ÇETİN
(Çukurova Üniversitesi)
Dr. Özcan DUMANLILAR
(Demir Export)
Dr. Nusret EMEKLİ
(İller Bankası)
Prof. Dr. Murat ERCANOĞLU
(Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Nazan Yalçın ERİK
(Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Ünsal GEMİCİ
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU
(Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Reyhan Kara GÜLBAY
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Nilgün GÜLEÇ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Leyla KALENDER
(Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurkan KARAHANOĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali KAYABAŞI
(Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep KILIÇ
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Yalçın KOCA
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Ayhan KOÇBAY
(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü)
Prof. Dr. Halil KUMSAR
(Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU 
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Harun SÖNMEZ 
(Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Lütfi SÜZEN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Gültekin TARCAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
(İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Dilek TÜRER
(Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet TÜRK
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Asuman TÜRKMENOĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Taner ÜNLÜ
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan YAZICIGİL 
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Koray YILMAZ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Bahadır YAVUZ
(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Okunma Sayısı: 3482