TMMOB Odalar 05 Haziran 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 63/2   - Yıl: 2020 NİSAN ISSN 1010-9164

İçindekiler

KAPAK

(302 KB)

KÜNYE

(195 KB)

İÇİNDEKİLER

(157 KB)

An Extensional Fracture Acting as Hot Water Source for Travertine Deposition on the North Anatolian Fault Zone, Turkey: the Reşadiye Fissure-Ridge /Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda Traverten Çökeliminde Sıcak Su Kaynağı Olarak Görev Yapan Bir Açılma Çatlağ

BEKİR LEVENT MESCİ HALİL GÜRSOY BASSAM GHALEB ORHAN TATAR

(7090 KB)

Batı Anadolu Tektonik Kaması’nın Güncel Deformasyonu: Batıya Doğru Kaçıştan Kaynaklanan Blok Hareketleri / Recent Deformation of the Western Anatolia Tectonic Wedge:Block Motions Caused by Escape to the West

FUAT ŞAROĞLU BAHADIR GÜLER

(10416 KB)

Çarpışma Sonrası Pliyo-Kuvaterner Gözucu (Taşlıçay-Ağrı) Volkaniklerinin Jeokimyasal Özellikleri ve Magma Kaynak Bölge Karakteristikleri, Doğu Anadolu, Türkiye / Geochemical Features and Magma Source Regional Characteristics of the Post-Collisional P

MUSTAFA AÇLAN YUSUF ALTUN

(8309 KB)

Porosity and Density Evaluation of Fatha-Hartha Interval in East Baghdad Oil Field Using Well Log Data / Doğu Bağdat Petrol Sahası’nda Fatha-Hartha Aralığındaki İstifin Kuyu Logu Verisi Kullanılarak Porozite ve Yoğunluk Değerlendirmesi

MAAN H. ABDULLAH AL-MAJİD

(3912 KB)

Susuzdağ ve Tekkedağ (Kapadokya-Türkiye) Çevresindeki Volkanik Kayaçların ASTER Görüntüsü Kullanılarak Haritalanması / Mapping of Volcanic Rocks Around Susuzdağ and Tekkedağ (Cappadocia-Turkey) Using ASTER image

AZİZ ÖZYAVAŞ

(7185 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(36123 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için