TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 63/2   -   Yıl: 2020 NİSAN ISSN 1010-9164

KAPAK

İÇİNDEKİLER

An Extensional Fracture Acting as Hot Water Source for Travertine Deposition on the North Anatolian Fault Zone, Turkey: the Reşadiye Fissure-Ridge /Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda Traverten Çökeliminde Sıcak Su Kaynağı Olarak Görev Yapan Bir Açılma Çatlağ

Bekir Levent Mesci Halil Gürsoy Bassam Ghaleb Orhan Tatar

Batı Anadolu Tektonik Kaması’nın Güncel Deformasyonu: Batıya Doğru Kaçıştan Kaynaklanan Blok Hareketleri / Recent Deformation of the Western Anatolia Tectonic Wedge:Block Motions Caused by Escape to the West

Fuat Şaroğlu Bahadır Güler

Çarpışma Sonrası Pliyo-Kuvaterner Gözucu (Taşlıçay-Ağrı) Volkaniklerinin Jeokimyasal Özellikleri ve Magma Kaynak Bölge Karakteristikleri, Doğu Anadolu, Türkiye / Geochemical Features and Magma Source Regional Characteristics of the Post-Collisional P

Mustafa Açlan Yusuf Altun

Porosity and Density Evaluation of Fatha-Hartha Interval in East Baghdad Oil Field Using Well Log Data / Doğu Bağdat Petrol Sahası’nda Fatha-Hartha Aralığındaki İstifin Kuyu Logu Verisi Kullanılarak Porozite ve Yoğunluk Değerlendirmesi

Maan H. Abdullah Al-Majid

Susuzdağ ve Tekkedağ (Kapadokya-Türkiye) Çevresindeki Volkanik Kayaçların ASTER Görüntüsü Kullanılarak Haritalanması / Mapping of Volcanic Rocks Around Susuzdağ and Tekkedağ (Cappadocia-Turkey) Using ASTER image

Aziz Ozyavaş

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası