TMMOB Odalar 10 Nisan 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 63/1   - Yıl: 2020 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

KAPAK

(617 KB)

KÜNYE

(198 KB)

İÇİNDEKİLER

(164 KB)

ÖNSÖZ

ÖKMEN SÜMER DENİZ ŞANLIYÜKSEL YÜCEL ALPER BABA

(286 KB)

Antropojen ve Antroposen Kavramlarının Tarihsel Gelişimine Yerbilimsel Bir Bakış / A Geological Overview of Historical Development of the Anthropogene and Anthropocene Concepts

ÖKMEN SÜMER AKIN ALAK ARMAN TEKİN

(4173 KB)

Eckernförder ve Geltinger Körfezlerinin Antropojenik Ağır Metal Kirliliğinin Karot Sedimentlerinde Araştırılması, Batı Baltık Denizi, Almanya / Investigation of Anthropogenic Heavy Metal Pollution in Core Sediments from the Eckernförder and Geltinge

MUSTAFA ERGİN

(3026 KB)

Antropojenik Kaynaklı Metal Kirliliğinin Çevresel Etkilerinin Azaltılmasında Uçucu Kül Kullanımı / Mitigation of Environmental Effects of Anthropogenic Metal Contamination Using Fly Ash

DENİZ ŞANLIYÜKSEL YÜCEL BURCU İLERİ

(1308 KB)

Erdek Körfezi Karot Çökellerinin Ağır Metal Dağılımı ve Zenginleşme Derecesi / Distribution of Heavy Metal and Enrichment Degree in Core Sediments from Erdek Gulf

TUĞÇE NAGİHAN ARSLAN EROL SARI MEHMET ALİ KURT DURSUN ACAR

(3054 KB)

Kentsel Faaliyetlerin Kıyı Akiferlerine Etkileri: Doğu Karadeniz Havzası Örneği / Effects of Urban Activities on Coastal Aquifers: Case Study in the Eastern Black Sea Basin

FATMA GÜLTEKİN ESRA HATİPOĞLU TEMİZEL

(1974 KB)

Pertek (Tunceli) Jeotermal Alanının Antropojenik Kirliliğinin Değerlendirmesi / Anthropogenic Pollution Assessment of Pertek (Tunceli) Geothermal Field

TUĞBANUR ÖZEN BALABAN ÖZLEM ÖZTEKİN OKAN TAYLAN SANÇAR AYTEN ÖZTÜFEKÇİ ÖNAL

(4508 KB)

Kestanbol Jeotermal Akışkanının Hidrokimyasının ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi / Hydrochemistry and Environmental Impacts of Kestanbol Geothermal Fluid

HARİKA MARMARA DENİZ ŞANLIYÜKSEL YÜCEL SÜHA ÖZDEN MEHMET ALİ YÜCEL

(4595 KB)

Güllük Körfezi (Muğla-Türkiye) Yüzey Sedimentlerinde Toksik Metal Kirliliği / Toxic Metal Pollution in the Surface Sediments from Güllük Bay (Muğla-Turkey)

NURAY ÇAĞLAR (BALKIS) ABDULLAH AKSU

(1397 KB)

GAP’ın En Büyük Sulama Sahasında Jeotermal Sulardan Kaynaklanan Potansiyel Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması / Investigation of Potential Heavy Metal Pollution Caused by Geothermal Waters in GAP’s Largest Irrigation Area

PERİHAN DERİN AYŞEGÜL DEMİR YETİŞ MEHMET İRFAN YEŞİLNACAR PELİN YAPICIOĞLU

(1627 KB)

Assessment of Harran Plain Groundwater in Terms of Arsenic Contamination / Arsenik Kirliliği Bakımından Harran Ovası Yeraltı Sularının Değerlendirilmesi

PELİN YAPICIOĞLU PERİHAN DERİN MEHMET İRFAN YEŞİLNACAR

(1476 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(24856 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için