TMMOB Odalar 06 Haziran 2020, Cumartesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 90   - Yıl: 2019 43/2 ARALIK ISSN 1016-9172

İçindekiler

İçindekiler

(209 KB)

Kapak ve Künye

(389 KB)

Determination of the Deformability, Modulus Ratios and Anisotrophic Behavior of the Micaschists; A Case Study From Burgaz Dam Site, İzmir-Turkey / Mikaşistlerin Deformabilite, Modül Oranı ve Anizotropik Davranışlarının Belirlenmesi; Burgaz Baraj Saha

SERKAN USLU MEHMET YALÇIN KOCA

(4678 KB)

Kargabedir Tepe (Ankara-Eskişehir Karayolu) Bölgesinin Kaya Düşmesi Duyarlılığının İnsansız Hava Aracı (İHA) Görüntüleri Kullanılarak Konik Yayılım Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi / Evaluation of Rockfall Susceptibility of Kargabedir Tepe (Ankara-Es

AYCAN KALENDER HARUN SÖNMEZ

Kaya Tutma Hendek Performansının 3-Boyutlu Kaya Düşme Analizleriyle Değerlendirilmesi: Akköy (Ürgüp) Örneği / Evaluation of the Performance of a Rockfall Ditch by 3-Dimensional Rockfall Analyses: Akköy (Ürgüp) Case

MUTLUHAN AKIN İSMAİL DİNÇER AHMET ORHAN ALİ ÖZGÜN OK MÜGE AKIN TAMER TOPAL

(9036 KB)

Kaya Modülleri Arasında Farklılıklar: Deriner/Artvin ve Ermenek/Karaman Barajlarından Örnek Çalışmalar / Differences Between Rock Modules: Case Studies From Deriner/Artvin and Ermenek/Karaman Dams

ALİ KAYABAŞI

(5257 KB)

Bazaltik Kayaların Bileşim ve Dokusal Özelliklerinin Mekanik Davranışlarına Etkisi / The Effect of Composition and Textural Properties of Basaltic Rocks on Their Mechaıical Behaviour

SİNEM ERİŞİŞ ATİYE TUĞRUL SELMAN ER MURAT YILMAZ

(1817 KB)

İscehisar (Afyonkarahisar) Termal ve Mineralli Sularının Hidrojeokimyası ve Kullanım Özellikleri / Hydrogeochemistry and Application Characteristics of İscehisar (Afyonkarahisar) Thermal and Mineral Waters

CAN BAŞARAN AHMET YILDIZ MERVE ŞENEL

(1582 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(27241 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için