TMMOB Odalar 26 Ocak 2020, Pazar

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 89   - Yıl: 2019 43/1 HAZİRAN ISSN 1016-9172

İçindekiler

Kapak ve Künye

(397 KB)

İçindekiler

(225 KB)

Bazaltik Kayaçların Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin Akustik Emisyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması / Investigation of the Effects of Mineralogic and Petrographical Characteristics of Basaltic Rocks on Acoustic Emission

(3333 KB)

Şişen Killerin İyileştirilmesinde Jips Kolonu Performansının Araştırılmasına İlişkin Laboratuvar Model Çalışması / A Laboratory Model Study Related with the Determination of Gypsum Column Performance in Treatment of Expansive Soils

(2140 KB)

Düzce Kent Merkezi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Liquefaction Potential of Soils in Düzce City Center

(4922 KB)

Determination of Engineering Geological Conditions of A Plant-Site: A Case Study in an Open Pit Mine in Çine, Aydın / Bir Tesis Alanının Mühendislik Jeolojisi Koşullarının Belirlenmesi: Örnek Çalışma, Çine, Aydın’da Yer Alan Bir Açık Ocak Feldspat Ma

(20947 KB)

Jeotermal Rezervuarlarla İlgili Sayısal Modelleme/Benzeşim Çalışmaları / Numerical Modeling/Simulation Studies of the Geothermal Reservoirs

(512 KB)

Methods for Investigation of Natural Attenuation and Modeling of Petroleum Hydrocarbon Contamination in Coastal Aquifers / Kıyı Akiferlerinde Petrol Hidrokarbon Kirliliğinin Doğal Gideriminin Araştırılması ve Modellenmesi Yöntemleri

(1523 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(32529 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için