TMMOB Odalar 22 Temmuz 2019, Pazartesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 89   Yıl: 2019 43/1 HAZİRAN ISSN 1016-9172

İçindekiler

Kapak ve Künye

(397 KB)

İçindekiler

(225 KB)

Bazaltik Kayaçların Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin Akustik Emisyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması / Investigation of the Effects of Mineralogic and Petrographical Characteristics of Basaltic Rocks on Acoustic Emission

Sinem ERİŞİŞ, Atiye TUĞRUL, Murat YILMAZ, Selman ER

(3333 KB)

Şişen Killerin İyileştirilmesinde Jips Kolonu Performansının Araştırılmasına İlişkin Laboratuvar Model Çalışması / A Laboratory Model Study Related with the Determination of Gypsum Column Performance in Treatment of Expansive Soils

Işık YILMAZ

(2140 KB)

Düzce Kent Merkezi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Liquefaction Potential of Soils in Düzce City Center

Müge AKIN

(4922 KB)

Determination of Engineering Geological Conditions of A Plant-Site: A Case Study in an Open Pit Mine in Çine, Aydın / Bir Tesis Alanının Mühendislik Jeolojisi Koşullarının Belirlenmesi: Örnek Çalışma, Çine, Aydın’da Yer Alan Bir Açık Ocak Feldspat Ma

Saffet Deniz KARAGÖZ, Mehmet Yalçın KOCA

(20947 KB)

Jeotermal Rezervuarlarla İlgili Sayısal Modelleme/Benzeşim Çalışmaları / Numerical Modeling/Simulation Studies of the Geothermal Reservoirs

Nurkan KARAHANOĞLU

(512 KB)

Methods for Investigation of Natural Attenuation and Modeling of Petroleum Hydrocarbon Contamination in Coastal Aquifers / Kıyı Akiferlerinde Petrol Hidrokarbon Kirliliğinin Doğal Gideriminin Araştırılması ve Modellenmesi Yöntemleri

Zübeyde HATİPOĞLU-BAĞCI, Louis H. MOTZ

(1523 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(32529 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için