TMMOB Odalar 22 Temmuz 2019, Pazartesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 88   Yıl: 2018 42/2 ARALIK ISSN 1016-9172

İçindekiler

İçindekiler

(215 KB)

İstanbul Paleozoyik İstifi’ndeki Dayklar ile Yan Kayalarının Dayanım ve Deformasyon Özelliklerindeki Farklılıklar / The Differences of Strength and Deformation Properties of Dikes and Host Rocks in the Paleozoic Sequence of İstanbul

Ömer ÜNDÜL, Buğra C. ÇOBANOĞLU, Feyat TAZ

(10966 KB)

Zayıf Kayaçlarda Makinalı Kazı Performansının Kestirilmesindeki Zorluklar / Difficulty on Performance Prediction of Excavation with Machine in Weak Rocks

Evren POŞLUK, Mustafa KORKANÇ

(5714 KB)

Engineering Properties of Basalt Coarse Aggregates in Hamdan Area, NW Sana’a, Yemen

Ibrahim A. AL-AKHALY

(6051 KB)

Türkiye’de CBS Tabanlı Kömür Maden Bilgi Sistemi (KMBS) Kurulmasında Kullanılacak Bazı Kriterler / Some Criteria For Creating GIS Based Coal Mine Information System (CMIS) in Turkey

C. Bertan GÜLLÜDAĞ, Mehmet ALTUNSOY

(2610 KB)

“Kula Volkanik Jeoparkı Yönetim Planı” İçin Öneriler / Recommendations for Kula Volcanic Geopark Management Plan

Hasibe KÖRBALTA

(3970 KB)

Türkiye’nin Asbest Profili ve Asbest Güvenliği Sorunu / Turkey’s Asbestos Profile and Safety Problem of Asbestos

Bahattin Murat DEMİR , Sami ERCAN, Mustafa AKTAN, Harun ÖZTAŞKIN

(618 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için