TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

İçindekiler

Sayı: 88   - Yıl: 2018 42/2 ARALIK ISSN 1016-9172

İçindekiler

İstanbul Paleozoyik İstifi’ndeki Dayklar ile Yan Kayalarının Dayanım ve Deformasyon Özelliklerindeki Farklılıklar / The Differences of Strength and Deformation Properties of Dikes and Host Rocks in the Paleozoic Sequence of İstanbul

Zayıf Kayaçlarda Makinalı Kazı Performansının Kestirilmesindeki Zorluklar / Difficulty on Performance Prediction of Excavation with Machine in Weak Rocks

Engineering Properties of Basalt Coarse Aggregates in Hamdan Area, NW Sana’a, Yemen

Türkiye’de CBS Tabanlı Kömür Maden Bilgi Sistemi (KMBS) Kurulmasında Kullanılacak Bazı Kriterler / Some Criteria For Creating GIS Based Coal Mine Information System (CMIS) in Turkey

“Kula Volkanik Jeoparkı Yönetim Planı” İçin Öneriler / Recommendations for Kula Volcanic Geopark Management Plan

Türkiye’nin Asbest Profili ve Asbest Güvenliği Sorunu / Turkey’s Asbestos Profile and Safety Problem of Asbestos

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası