TMMOB Odalar 13 Kasım 2019, Çarşamba

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 88   - Yıl: 2018 42/2 ARALIK ISSN 1016-9172

İçindekiler

İçindekiler

(215 KB)

İstanbul Paleozoyik İstifi’ndeki Dayklar ile Yan Kayalarının Dayanım ve Deformasyon Özelliklerindeki Farklılıklar / The Differences of Strength and Deformation Properties of Dikes and Host Rocks in the Paleozoic Sequence of İstanbul

(10966 KB)

Zayıf Kayaçlarda Makinalı Kazı Performansının Kestirilmesindeki Zorluklar / Difficulty on Performance Prediction of Excavation with Machine in Weak Rocks

(5714 KB)

Engineering Properties of Basalt Coarse Aggregates in Hamdan Area, NW Sana’a, Yemen

(6051 KB)

Türkiye’de CBS Tabanlı Kömür Maden Bilgi Sistemi (KMBS) Kurulmasında Kullanılacak Bazı Kriterler / Some Criteria For Creating GIS Based Coal Mine Information System (CMIS) in Turkey

(2610 KB)

“Kula Volkanik Jeoparkı Yönetim Planı” İçin Öneriler / Recommendations for Kula Volcanic Geopark Management Plan

(3970 KB)

Türkiye’nin Asbest Profili ve Asbest Güvenliği Sorunu / Turkey’s Asbestos Profile and Safety Problem of Asbestos

(618 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için